Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets sammanställning av rättsfall 2005

Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ibland finns även Skatteverkets kommentarer till domen eller förhandsbeskedet.

Observera att samtliga domar etc. inte refereras här. Då referaten är kortfattade måste en viss försiktighet iakttas innan slutsatser dras av domarna etc.

 • 2005-12-30 | 7561-03 och 7563-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Underordnad tjänst

 • 2005-12-29 | -
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avyttring: finansiellt instrument

 • 2005-12-27 | 2419-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Försäkringsförmedling/Telemarketing

 • 2005-12-22 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Företagsöverlåtelse

 • 2005-12-21 | 3784-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättning föreligger inte för aktuell verksamhet

 • 2005-12-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Undantag från skatteplikt för värdepappershandel

 • 2005-12-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Yrkesmässighet; Omsättning

 • 2005-12-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2005-12-19 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omstrukturering mellan besparingsskogar

 • 2005-12-13 | 1959-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Ersättning till styrelsens ordförande - anställning eller uppdrag

 • 2005-12-12 | 3593-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförlustberäkning — aktier  

 • 2005-12-08 | 7551-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Upplåtelse av sändningsrättigheter

 • 2005-12-08 | 7550-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Inkomst från bingoverksamhet

 • 2005-12-07 | 835-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utövande konstnär; neutralitetsprincipen

 • 2005-12-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  "Flytträtt" för s.k. kapitalpensionsförsäkringar

 • 2005-12-05 | 3916-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Kostnader för s.k. fairness opinion m.m.

 • 2005-12-02 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utbetalningar från en försäkring skall behandlas som utbetalningar på grund av pensionsförsäkring även om de ingående återbäringsdelarna sänkts under den inledande femårsperioden. 

 • 2005-12-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ettårsregeln tjänsteexport

 • 2005-12-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättningsland - hårstylister,makeupartister och modeller för foto- och mannekänguppdrag

 • 2005-11-29 | 3259-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Realisationsförlust vid återköp optioner; skattetillägg

 • 2005-11-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Efterskottsbetalning till utländsk expert

 • 2005-11-25 | 7922-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Gemenskapsinternt förvärv; nytt transportmedel

 • 2005-11-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdragsrätt för arvode till likvidator

 • 2005-11-21 | 2201-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättningsland begreppet televisionssändningar

 • 2005-11-17 | 7840/1-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

 • 2005-11-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Kapitalförsäkring; förmögenhetsbeskattning och förmånsbeskattning

 • 2005-11-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Tillhandahållande från komplementär till KB

 • 2005-11-07 | 4519-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Eftertaxering, brutet orsakssamband

 • 2005-11-07 | 3566-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avräkning av utländsk skatt, spärrbelopp, värdeminskningsavdrag, överavskrivning

 • 2005-11-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Koncernbidrag

 • 2005-11-01 | -
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förvaltningskostnad unit linked försäkring

 • 2005-10-31 | 3341-04, 3342-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för räntekostnad

 • 2005-10-28 | 709-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Eftertaxering, för sent inlämnad deklaration

 • 2005-10-27 | 532-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Fördelning av ränteavdrag mellan makar

 • 2005-10-27 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Nedskrivning av lageraktier till följd av underprisöverlåtelse

 • 2005-10-24 | 2280/82-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Försäljning av noterade aktier

 • 2005-10-24 | 232-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Utgivet finansiellt instrument?

 • 2005-10-17 | 3422-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Anskaffningsutgift personalförmån

 • 2005-10-14 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Kontraktsvård – social omsorg

 • 2005-10-13 | 799-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Eftergift av värdelös fordran genom omvandling av fordran till ovillkorat tillskott har inte ansetts som avyttring

 • 2005-10-13 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2005-10-11 | 2284-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning

 • 2005-10-05 | 3961-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Skatteplikt för bidrag

 • 2005-10-04 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Förvaltning/Värdepappershandel

 • 2005-10-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdrag för pensionskostnader - löneväxling

 • 2005-10-03 | 4202-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning

 • 2005-09-30 | 6333-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förvaltning av fondportfölj

 • 2005-09-30 | 5182-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

 • 2005-09-30 | 6266-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kapitalförlust vid upplösning av kommanditbolag

 • 2005-09-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Särskild löneskatt på pensionskostnader - utsänd personal

 • 2005-09-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beräkning av beskattningsunderlag

 • 2005-09-27 | 1284-1286-02
  Rättsfall från kammarrätten
  Skattskyldighet för inkomster i bolag i skatteparadis

 • 2005-09-27 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Återgång till räkenskapsenlig avskrivning

 • 2005-09-27 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning

 • 2005-09-16 | 2638-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Ekonomisk verksamhet vid bedömning av avdragsrätt

 • 2005-09-07 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Löneunderlaget – polskt dotterföretag

 • 2005-09-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gåva av byggnadsrörelse – uttagsbeskattning?

 • 2005-09-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Underprisöverlåtelser vid uppdelning av ägande i aktiebolag

 • 2005-09-06 | 1096-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Advokatkostnad

 • 2005-07-08 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Begränsat skattskyldiga, underprisöverlåtelse, svenska aktier, utländskt bolag, skatteflyktslagen

 • 2005-07-08 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  CFC-regler, finansiell verksamhet, EG-rätt

 • 2005-07-07 | 6556-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Onlinespel på Internet

 • 2005-07-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättning, Courtagedelning

 • 2005-06-30 | 6739-02
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utfärdande av F-skattsedel; Litis pendens

 • 2005-06-30 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avkastningsskatt på pensionsmedel

 • 2005-06-28 | 5681-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Annonsplatser i medlemstidning

 • 2005-06-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Underprisöverlåtelse av bostadsrätt – verksamhetsgren?

 • 2005-06-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utdelningsbeskattning vid värdeöverföring i sidled från utländsk juridisk person till svenskt aktiebolag

 • 2005-06-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Undantag; utbildning

 • 2005-06-27 | 7144-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Näringsbetingade andelar, utredningsregeln

 • 2005-06-27 | -
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omvandling villkorat tillskott i koncern

 • 2005-06-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skattskyldighet; förvärv av konsulttjänster från moderbolag

 • 2005-06-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättning

 • 2005-06-22 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Personaloption eller värdepapper

 • 2005-06-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gåva av utdelning

 • 2005-06-21 | 1132-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

 • 2005-06-17 | 4129-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Stadigvarande bostad; frivillig skattskyldighet

 • 2005-06-17 | 6293-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdragsförbud; stadigvarande bostad

 • 2005-06-17 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skattesats för publikation

 • 2005-06-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Upplåtelse av parkeringsplatser; skatteplikt; yrkesmässighet

 • 2005-06-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Upplåtelse av parkeringsplatser; yrkesmässighet; skatteplikt

 • 2005-06-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Periodiskt medlemsblad respektive återbetalning av reklamskatt

 • 2005-06-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättning, inkassoavgift

 • 2005-06-15 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Överlåtelse av andel i handelsbolag till underpris

 • 2005-06-13 | 6795-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för räntekostnad och underlag avkastningsskatt

 • 2005-06-10 | 1964-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Reklamskatt

 • 2005-06-10 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utländsk livförsäkring som arbetsgivare tecknar inom EES-området och som avser pension till arbetstagare

 • 2005-06-07 | 4209-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tillhandahållande av s.k. Sidewalk Workstation

 • 2005-06-03 | 8757-02
  Rättsfall från kammarrätten
  Skatteflyktslagen – avdrag för outnyttjat underskott

 • 2005-06-02 | 4678-02
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Realisationsvinst på kvalificerade aktier; basbeloppsregeln

 • 2005-06-01 | 2783-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförlust

 • 2005-05-31 | 6451-02
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Realisationsvinst på kvalificerade aktier; schablonmetoden

 • 2005-05-30 | 1720—1721-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalvinst fastighet, avdrag för tidigare ägarens åtgärder

 • 2005-05-30 | 5174-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Omvandling av fordran till ovillkorat aktieägartillskott.

 • 2005-05-27 | 3903-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kreditförmedling

 • 2005-05-27 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avräkning utländsk skatt, spärrbelopp, värdeminskningsavdrag

 • 2005-05-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2005-05-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Personaloptioner vid inflyttning

 • 2005-05-19 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beskattning av inbetalningar till dansk pensionsordning

 • 2005-05-18 | 974-02
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdragsförbudet för personbil

 • 2005-05-18 | 4260-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Särskilda skäl för redovisning i skattedeklaration

 • 2005-05-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättningsland, momsgrupp

 • 2005-05-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Enkelt bolag, lotteriverksamhet

 • 2005-05-16 | 6582-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen

 • 2005-05-03 | 3984-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Det utvidgade fåmansföretagsbegreppet

 • 2005-05-03 | 5085-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tillhandahållande av golflektioner

 • 2005-05-02 | 7689-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skattefrihet för inkomst av specialbyggnad

 • 2005-05-02 | 7319-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uppskovsavdrag, privatbostad och bosättningskravet

 • 2005-05-02 | 1394-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tillämplig skattesats för skolfotokatalog

 • 2005-04-29 | 7577-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning; gränsdragning vara/tjänst

 • 2005-04-29 | 4485-02
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning; gränsdragning vara/tjänst

 • 2005-04-26 | 6049-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kapitaltillskott

 • 2005-04-22 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Uttags- och utdelningsbeskattning

 • 2005-04-22 | 1193-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för nedskrivning på värdepapper

 • 2005-04-18 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Andelsbyte, röstvillkoret

 • 2005-04-14 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Förbjudet lån

 • 2005-04-14 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Försäkringstjänst?

 • 2005-04-14 | 5108-02
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förskoleverksamhet

 • 2005-04-14 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2005-04-14 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2005-04-12 | 2058-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Föreläggande; passagerarlistor hos flygbolag

 • 2005-04-05 | 379-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdragsrätt för eftergiven lånefordran

 • 2005-04-05 | 379-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Avdrag för fordran på dotterbolag

 • 2005-04-04 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  CFC-regler, skatteavtal, EG-rätt

 • 2005-04-04 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  CFC-regler, skatteavtal, EG-rätt

 • 2005-04-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Förvaltningsutgift, unit linked försäkring

 • 2005-03-31 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Uttagsbeskattning

 • 2005-03-30 | 2030—2031-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beskattning av s.k. svarttaxiverksamhet

 • 2005-03-30 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Underprisöverlåtelse med förlust inom intressegemenskap

 • 2005-03-24 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Periodisk publikation

 • 2005-03-16 | 398-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Optionspremie korta standardiserade optioner

 • 2005-03-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättningsland

 • 2005-03-16 | 1985-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Rätt betalningsmottagare vid personaluthyrning

 • 2005-03-15 | 2883-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Koncernbidrag

 • 2005-03-15 | 935-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitaltillskott till bostadsrättsförening

 • 2005-03-14 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Förvaltning/värdepappershandel

 • 2005-03-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Pågående arbeten på löpande räkning

 • 2005-03-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Kommanditbolag, momsgrupp

 • 2005-03-09 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Reklamskatt

 • 2005-03-08 | 2993-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Spelrätt personlig tillgång

 • 2005-03-08 | 2994-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Ideell förening, golfklubb och spelrätt

 • 2005-02-21 | 8250-02
  Rättsfall från kammarrätten
  Bostadsrätt - värdeminskningsavdrag på ombyggnadskostnader

 • 2005-02-21 | 1538-04
  Rättsfall från kammarrätten
  Omvandling villkorat till ovillkorat tillskott

 • 2005-02-17 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Social omsorg

 • 2005-02-17 | 7395-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Delägares tillhandahållande av fastighetstjänster åt ett kommanditbolag

 • 2005-02-16 | 1397-02
  Rättsfall från kammarrätten
  Beskattning av bidrag

 • 2005-02-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avyttring

 • 2005-02-15 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Försäkringstjänst?

 • 2005-02-11 | 6756-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Investmentföretag

 • 2005-02-11 | 2277-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Utomståenderegeln

 • 2005-02-10 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Kooperativ ekonomisk förening

 • 2005-02-04 | 6889-01
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förbjudet lån

 • 2005-02-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Tjänst avseende fakturaservice

 • 2005-02-02 | 2046-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Organisationsutgifter

 • 2005-01-28 | 4041-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kvalificerade andelar

 • 2005-01-27 | 8765-02
  Rättsfall från kammarrätten
  Beskattning av optioner

 • 2005-01-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ombildning av bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening

 • 2005-01-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omvandling till bostadsrättsförening

 • 2005-01-21 | 4429-01
  Rättsfall från kammarrätten
  Underskottsavdrag

 • 2005-01-13 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utövande konstnär; neutralitetsprincipen

 • 2005-01-13 | 8259-03
  Rättsfall från kammarrätten
  Förlust efter bedrägeri

 • 2005- | 3763-04
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2005- | 4460-04, 4462-04
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2005- | 4463--4464-04, 4465--4466-04
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2005- | 2411-04, 2413--2417-04
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelat prövningstillstånd

 • 2005 | -
  Meddelade prövningstillstånd

 • 2004-12-23 | 7469-03
  Rättsfall från Regeringsrätten 2004
  Fondförsäkring, fondbytesfullmakt

 • 2004-12-23 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2004
  Framställning av periodisk publikation

 • 2004-12-22 | 6964—6965-02
  Rättsfall från Regeringsrätten 2004
  Avdragsrätt vid förvärv av datorutrustning

 • 2004-12-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2004
  Inkomst av specialbyggnad

 • 2004-12-13 | 4035-04
  Rättsfall från kammarrätten i Stockholm
  Företrädaransvar

 • 2004-11-30 | 8454-03
  Rättsfall från Regeringsrätten 2004
  Överklagat förhandsbesked, inkomsttaxering 2004-2006

 • 2004-10-27 | 2867-04
  Rättsfall från Regeringsrätten 2004
  Föreningsavgäld

 • 2004-10-08 | -
  Rättsfall från Regeringsrätten 2004
  Omsättning av tjänster avseende social omsorg

 • 2004-10-05 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2004
  Fartygstransport till fiskeplatser

 • 2004-03-05 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2004
  Omsättning av likviditetsgarantitjänst