På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden m.m. 2009

Här hittar du ställningstaganden om skatter, folkbokföring, bouppteckning, fastighetstaxering m.m. som Skatteverket publicerat under tidigare år. Här finns både ställningstaganden som fortfarande gäller och sådana som inte gäller längre.
  • 2009-01-30 | 131 750777-08/111
    Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster

  • 2009-01-29 | 131 157328-09/111
    Tillämpning av undantagsregeln vid huvudsakligen affärsmässigt motiverade förhållanden, den s.k. ventilen, i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder

  • 2009-02-20 | 131 197982-09/111
    Skatteverkets skrivelse från 2007-12-14 om beräkning av gränsbelopp vid utdelning efter fond- eller nyemission, dnr 131 735141-07/111, upphör att gälla från och med 2009-01-01

  • 2009-02-25 | 131 787233-08/111
    Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas

  • 2009-03-04 | 131 263055-09/111
    Offentligt ackord vid företagsrekonstruktion - när ingår statens regress för utgiven lönegaranti?

  • 2009-03-05 | 131 218848-09/111
    Underlag för schablonintäkt då investeringsfond är part i vissa options-, termins- eller blankningstransaktioner

  • 2009-03-12 | 131 250035-09/111
    Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag

  • 2009-03-13 | 131 708006-07/111
    Beskattning av dispositionsrätt till stugor och båtar

  • 2009-03-17 | 131 274856-09/111
    Skatteverkets skrivelse från 2007-10-22 om hur det lönebaserade utrymmet beräknas när det genomförts en emission under beskattningsåret, dnr 131 631854-07/111, upphör att gälla från och med 2009-01-01

  • 2009-04-09 | 131 319224-09/111
    Beskattning av medlem i bytesring

  • 2009-04-14 | 131 319694-09/111
    Skattefria julgåvor och jubileumsgåvor fr.o.m. beskattningsåret 2009

  • 2009-04-14 | 131 347283-09/111
    Skatteverkets ställningstagande 2005-09-12 ”Skattemässig behandling av ett bolags kostnad för utvärdering av uppköpserbjudande, s.k. fairness opinion” återkallas

  • 2009-04-21 | 131 440023-08/111
    Tillämpning av skatteavtal i samband med likvidation

  • 2009-05-15 | 131 440547-09/111
    Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag

  • 2009-05-29 | 131 456236-09/111
    Bilförmån – nya miljöbilar våren 2009

  • 2009-09-25 | 131 728602-09/111
    Spärrbeloppsberäkning - underskottsavdrags påverkan på de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt