Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer 1999

  
 • RSV S 1999:47(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Perstorp AB:s utdelning av aktier i Perbio Science AB


 • RSV S 1999:46(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AssiDomän AB:s utdelning av aktier i Sveaskog AB m.m.


 • RSV S 1999:45(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.


 • RSV S 1999:44(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Humlegården Fastigheter AB mot kontant betalning


 • RSV S 1999:42(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 2000 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning


 • RSV S 1999:41(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering
 • RSV S 1999:38(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer


 • RSV S 1999:37(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering


 • RSV S 1999:36(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har betalats att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering


 • RSV S 1999:35(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2000 års taxering


 • RSV S 1999:34(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i ABB AB mot aktier i ABB Ltd


 • RSV S 1999:33(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Astra AB mot aktier i AstraZeneca PLC


 • RSV S 1999:32(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AGA AB mot kontant betalning


 • RSV S 1999:31(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Esselte AB:s utdelning av aktier i Meto AG


 • RSV S 1999:30(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Active Biotech AB:s utdelning av aktier i Wilh. Sonesson AB


 • RSV S 1999:29(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Invik & Co AB


 • RSV S 1999:28(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om riktvärdeangivelser samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter


 • RSV S 1999:27(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om riktvärdeangivelser samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av täktmark • RSV S 1999:25(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av hyreshusenheter


 • RSV S 1999:24(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid fastighetstaxeringen


 • RSV S 1999:23(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Trelleborg AB:s utdelning av aktier i Boliden Limited


 • RSV S 1999:22(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av NCC:s utdelning av aktier i Hufvudstaden AB


 • RSV S 1999:21(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmansägda handelsbolag samt skatteavdrag på ersättningar från sådana företag


 • RSV S 1999:20(Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1998:38) om normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning


 • RSV S 1999:18(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Aktiebolaget Custos


 • RSV S 1999:17(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avyttringspris m.m. med anledning av inlösen av aktier i Prifast AB


 • RSV S 1999:16(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 2000 års taxering


 • RSV S 1999:15(Taxering) Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om taxering


 • RSV S 1999:14(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1999 års taxering


 • RSV S 1999:13(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Tricorona Mineral AB att förvärva aktier i Riddarhyttan Resources AB


 • RSV S 1999:12(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag mot aktier i Stora Enso Oyj


 • RSV S 1999:11(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Peak Performance AB mot aktier i Carli Gry International A/S


 • RSV S 1999:10(Taxering) Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1991:31) om värdering av aktier m.m. skall upphöra att gälla från och med 2000 års taxering.


 • RSV S 1999:9(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB Jacobson & Widmark (publ)


 • RSV S 1999:8(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om sjöinkomst och om sjöinkomstavdrag m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fr.o.m. beskattningsåret 1999 och fr.o.m. 2000 års taxering


 • RSV S 1999:7(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Industriförvaltnings AB Kinnevik att förvärva aktier i Société Européenne de Communication S.A.(SEC)


 • RSV S 1999:6(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB Custos med likvid i form av aktier i Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden


 • RSV S 1999:5(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Prifast AB med likvid i form av aktier i Capona AB


 • RSV S 1999:4(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering


 • RSV S 1999:3(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Förvaltnings AB Ratos


 • RSV S 1999:2(Taxering) Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1994


 • RSV S 1999:1(Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1998