Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV:s Rättsfallsprotokoll 2002 - 1998

Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ibland finns även Skatteverkets kommentarer till domen eller förhandsbeskedet.

Observera att samtliga domar etc. inte refereras här. Då referaten är kortfattade måste en viss försiktighet iakttas innan slutsatser dras av domarna etc.

ÅrNummer
2002pdfRättsfall nr 1-30
2001pdfRättsfall nr 1-32
2000pdfRättsfall nr 1-36
1999pdfRättsfall nr 1-43
1998pdfRättsfall nr 22-39