Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets allmänna råd 2002

  
 • RSV 2002:44(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
 • RSV 2002:43(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsveksamhet i samband med exportaffärer
 • RSV 2002:42(Punktskatter) Riksskatteverkets allmänna råd om skatt på annonser och reklam
 • RSV 2002:41(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV 2002:40(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering
 • RSV 2002:38(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB år 2002
 • RSV 2002:37 Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering
 • RSV 2002:36(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Riksskatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering
 • RSV 2002:35(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Kipling Holding AB mot aktier i Dimension AB
 • RSV 2002:34(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB
 • RSV 2002:33(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB
 • RSV 2002:32(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Klövern AB:s utdelning av aktier i Adcore Consulting AB år 2002
 • RSV 2002:31(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Pharmacia Corporations utdelning av aktier i Monsanto Company år 2002
 • RSV 2002:30(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB
 • RSV 2002:29(Inkomsttaxering) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (2001:19) om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag
 • RSV 2002:28(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:41) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering
 • RSV 2002:27(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002
 • RSV 2002:26(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning
 • RSV 2002:25(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Johnson Pump AB mot aktier i TMT One AB
 • RSV 2002:24(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AU-System AB mot aktier i Teleca AB år 2002
 • RSV 2002:23(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och specialrätter med anledning av VBG AB:s återköp av egna aktier
 • RSV 2002:22(Inkomsttaxering) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:44) om normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV 2002:21(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
 • RSV 2002:20(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsutgift samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av erbjudande år 2002 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis och optionsrätter i Vostok Energo Investment Ltd
 • RSV 2002:19(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i TMT One AB mot aktier i HQ.SE Fonder AB, Avanza AB och Wihlborgs Fastigheter AB
 • RSV 2002:17(Exekution) Riksskatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2003
 • RSV 2002:16(Fastighetstaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2003 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV 2002:15(Fastighetstaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2003 och senare års fastighetstaxeringar av småhusenheter
 • RSV 2002:14(Fastighetstaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid 2003 och senare års fastighetstaxeringar
 • RSV 2002:13(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas vid 2003 års taxering
 • RSV 2002:12(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001
 • RSV 2002:10(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Riddarhyttan Resources AB:s utdelning av aktier i Svenska Koppar AB år 2001
 • RSV 2002:9(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av utgivande av inlösenrätter i TMT One AB år 2001
 • RSV 2002:8(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001
 • RSV 2002:7(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Scandic Hotels AB mot aktier i Hilton Group plc år 2001
 • RSV 2002:6(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001
 • RSV 2002:5(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Innovationsmäklarna AB mot aktier i Affärsstrategerna AB år 2001
 • RSV 2002:4(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AssiDomän AB mot aktier i Billerud AB samt kontant ersättning
 • RSV 2002:3(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation år 2001
 • RSV 2002:2(Inkomsttaxering) Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1997
 • RSV 2002:1(Inkomsttaxering) Riksskatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2001