Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.1 (RSV S 1998:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1997

 

RSV 2002:2
Inkomsttaxering
Utkom från trycket
den 17 januari 2002
Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1997 skall upphöra att gälla den 1 januari 2002.

¹Riksskatteverkets allmänna råd benämndes Riksskatteverkets rekommendationer m.m. före år 2001.

___________