Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 1997

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 1997. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 1997:33
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:17) om indelning i skogstaxeringsområden och om kostnadsklasspoäng i sådana områden

RSFS 1997:32
Riksskatteverkets föreskrifter för 1998 och senare års särskilda fastighetstaxeringar

RSFS 1997:31
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering.

RSFS 1997:30
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1997:29
Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst

RSFS 1997:28
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 1998

RSFS 1997:27
Riksskatteverkets föreskrifter om särskild skattetabell för beräkning av skatteavdrag från dagpenning från arbetslöshetskassa för år 1998

RSFS 1997:26
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 1998

RSFS 1997:25
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1997:24
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 1998

RSFS 1997:23
Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

RSFS 1997:22
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 samt vid 1999 års taxering

RSFS 1997:21
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998

RSFS 1997:20
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnadenför djur i renskötsel att tillämpas vid 1998 års taxering

RSFS 1997:19
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1998

RSFS 1997:18
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1990:27) om näringsidkares uppgiftlämnande i självdeklaration

RSFS 1997:17
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande i självdeklaration

RSFS 1997:16
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1998 års omräkning

RSFS 1997:15
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering (PDF-fil Pdf, 229.7 kB, öppnas i nytt fönster.)

RSFS 1997:14
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för beskattningsåret 1998 och vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998

RSFS 1997:13
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 1998 års taxering

RSFS 1997:12
Riksskatteverkets föreskrifter om det centrala skatteregistrets innehåll enligt skatteregisterlagen (1980:343)

RSFS 1997:11
Riksskatteverkets föreskrifter om revision m.m

RSFS 1997:10
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1996:36) för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering

RSFS 1997:9
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värdering vid fastighetstaxering

RSFS 1997:8
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 1987:22) om indelning i värdeområden

RSFS 1997:7
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

RSFS 1997:6
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter m m inom punktskatteområdet

RSFS 1997:4
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 1998 års fastighetstaxering

RSFS 1997:3
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1996:36) för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering

RSFS 1997:2
Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

RSFS 1997:1
Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell