Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:32

OBS! Dessa föreskrifter har har upphävts 2000-03-01 genom RSFS 2000:3 .

Riksskatteverkets föreskrifter för 1998 och senare års särskilda fastighetstaxeringar;

beslutade den 19 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1 ' och 15 kap. 1 ' jämförd med 6 kap. 1 ' fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att det som Riksskatteverket föreskrivit om fastighetstaxering beträffande Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs eller Skaraborgs län skall efter utgången av år 1997 i stället gälla vart och ett av de geografiska områden som dessa län omfattade.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid särskild fastighetstaxering år 1998.