Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets sammanställning av rättsfall 2007

Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ibland finns även Skatteverkets kommentarer till domen eller förhandsbeskedet.

Observera att samtliga domar etc. inte refereras här. Då referaten är kortfattade måste en viss försiktighet iakttas innan slutsatser dras av domarna etc.

 • 2007-12-28 | 6957-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Sjukvårdsupplysning på Internet utgör inte sjukvårdande behandling

 • 2007-12-28 | 467-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förhöjt pensionssparavdrag

 • 2007-12-28 | 468-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förhöjt pensionssparavdrag

 • 2007-12-21 | 2511-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Ej undantagen sjukvård eller led i myndighetsutövning

 • 2007-12-21 | 273-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Ej undantagen sjukvård eller social omsorg eller led i myndighetsutövning

 • 2007-12-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avyttring av preferensaktie?

 • 2007-12-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Sjukvårdsinrättning i aktiebolagsform — vinstsyfte eller ej — skattefrihet för sjukvårdsverksamheten

 • 2007-12-20 | 895--898-07
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag — verklig innebörd

 • 2007-12-18 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Underprisreglerna och skatteflyktslagen

 • 2007-12-14 | 7218-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Dubbel bosättning

 • 2007-12-12 | 6033-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Aktierelaterade ersättningar

 • 2007-12-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Lundinregeln; Kvalificerade andelar.

 • 2007-11-30 | 469-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kvalificerad andel — lönebaserat utrymme — närståendes verksamhet

 • 2007-11-29 | 1600-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tillhandahållande av tjänst från kommunalförbund till kommun

 • 2007-11-20 | 7443-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Inkomstslag för syntetisk option

 • 2007-11-12 | 5096-05, 5097-05, 5099-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tjänsteställe för anställda vid kärnkraftverk

 • 2007-11-09 | 4371-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Justerad anskaffningsutgift (JAU) på andel i handelsbolag — Underskott — Ackord samt tidpunkt för beräkning av JAU

 • 2007-11-08 | 623-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omräkningskurs — utländsk valuta

 • 2007-11-08 | 4224-03
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Nedläggning av sjökabel; vara eller tjänst samt omsättningsland

 • 2007-11-07 | 4588-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Banks innehav av vissa aktier — lagertillgångar eller kapitaltillgångar?

 • 2007-11-06 | 6699-04, 6701-04, 6703-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skatteflyktslagen

 • 2007-11-06 | 1774-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skatteflyktslagen

 • 2007-11-06 | 189-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utdelnings- och uttagsbeskattning

 • 2007-11-02 | 4187-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utdelningsbeskattning vid värdeöverföring i sidled från utländsk juridisk person till svenskt aktiebolag

 • 2007-10-23 | 1539-06, 1540-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för utgifter för hemresor för ensamstående person

 • 2007-10-19 | 3771-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skaderegleringskostnad

 • 2007-10-05 | 4285-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Fråga om beslut om eftertaxering fattats

 • 2007-09-27 | 5214-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Betalningsförmedling, reseförsäkring med avbeställningsskydd

 • 2007-09-24 | 470-07
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Differentierad utdelning på A-aktier jämfört med B-aktier

 • 2007-09-21 | 1326-1328-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Förvärvsbeskattning; spelarrättigheter

 • 2007-09-17 | 1967-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beloppsspärren

 • 2007-09-13 | 1185-07
  Rättsfall från kammarrätten
  Kommuns tillskott till eget aktiebolag

 • 2007-09-13 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2007-09-13 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Väsentlig anknytning

 • 2007-08-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skalbolagsbeskattning — fråga om ventilen samt vad som avses med likvida medel

 • 2007-07-31 | 3647-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utländsk fondförsäkring

 • 2007-07-31 | 3648-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  En svensk s.k. depåförsäkring

 • 2007-07-25 | 345-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Oriktig uppgift vid avsättningar inför kommande år

 • 2007-07-24 | 7052-04 
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Befrielse från skattetillägg; mycket högt belopp

 • 2007-07-13 | 2585-07
  Rättsfall från kammarrätten
  Skalbolagsbeskattning, fråga om ventilen är tillämplig

 • 2007-07-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beskattningstidpunkten i tjänst m.m.

 • 2007-07-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Bostadsrättsförening - uppdelning på kvalificerad och annan verksamhet

 • 2007-07-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

 • 2007-07-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

 • 2007-07-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skalbolagsbeskattning

 • 2007-06-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Aktiebolags fordran på sig själv

 • 2007-06-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Byggmästarsmitta?

 • 2007-06-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Intern aktieöverlåtelse till underpris

 • 2007-06-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Jämkning av anskaffningsvärdet för inventarier

 • 2007-06-28 | 3463-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Frekvensavgifter; beskattningsunderlag

 • 2007-06-28 | 2144-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Provisionsersättning; tjänst eller näringsverksamhet; F-skattsedel

 • 2007-06-28 | 7735-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beskattningsunderlag

 • 2007-06-27 | 3311-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdrag för överföring till pensionsstiftelse

 • 2007-06-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Friskvårdskuponger

 • 2007-06-26 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Lundinregeln

 • 2007-06-20 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skattesats

 • 2007-06-17 | 5222-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Fåmansföretag; begreppet verksam i betydande omfattning

 • 2007-06-14 | 748--751-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  F-skattsedelns rättsverkningar vid konsultuppdrag

 • 2007-06-14 | 665--672-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  F-skattsedelns rättsverkningar vid skenavtal

 • 2007-06-13 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Skadestånd till följd av konkurrensklausul

 • 2007-06-13 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Brevbefordran till utlandet

 • 2007-06-08 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Investmentföretag

 • 2007-06-08 | 4586-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Omsättningsland - klinisk läkemedelsprövning

 • 2007-06-01 | 3763-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Öppenhetskravet för en ideell förening

 • 2007-06-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Enkelt bolag

 • 2007-05-31 | 2220-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avräkning av utländsk skatt, spärrbelopp, valutakursförlust

 • 2007-05-29 | 3831-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag

 • 2007-05-29 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Förmån ur personalfond

 • 2007-05-29 | 2728-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tillhandahållande av personlig träning

 • 2007-05-28 | 6510-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Avdragsrätt för borgensprovision

 • 2007-05-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gränsöverskridande koncernbidrag

 • 2007-05-25 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Upplåtelse av parkeringsplats

 • 2007-05-21 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Utdelning enligt Lex Asea respektive partiell fission

 • 2007-05-16 | 5221-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Kvalificerad andel; samma eller likartad verksamhet

 • 2007-05-14 | 6444-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skatteflyktslagen

 • 2007-05-11 | 3110-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Skattefrihet för utdelning

 • 2007-05-10 | 4789-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skatteflyktslagen. EG-fördraget. Uttagsbeskattning i inkomstslaget kapital

 • 2007-05-09 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdragsrätt; personalmatsalar

 • 2007-05-08 | 6956-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Skatteavtalet med Cypern

 • 2007-04-25 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ersättning från kommun vid bredbandsutbyggnad

 • 2007-04-12 | 4717-04, 4391-04
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Beskattningstidpunkt för återbäring från SPP (två domar)

 • 2007-04-10 | 4126-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utländsk livförsäkring som arbetsgivare tecknar inom EES-området och som avser pension till arbetstagare

 • 2007-04-10 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avräkning av utländskt dotterbolags skatt. Avdrag för dess underskott

 • 2007-04-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Redovisningstidpunkt för ingående mervärdesskatt vid import

 • 2007-03-28 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ej undantagen sjukvård eller led i myndighetsutövning

 • 2007-03-27 | 7309-05/7311-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag

 • 2007-03-27 | 5213-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Lokalupplåtelse i ett sammansatt konferensarrangemang

 • 2007-03-26 | 5469-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Omvandling av villkorat aktieägartillskott

 • 2007-03-20 | 4277-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Tillämpning av beloppsspärren

 • 2007-03-16 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omstrukturering av bostadsrättsförening

 • 2007-03-14 | 2968-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttagsbeskattning

 • 2007-03-12 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Omsättning, mervärdesskattegrupp

 • 2007-03-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdrag för ersättning vid överflyttning av pensionsansvar m.m.

 • 2007-03-06 | 2730-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Upplåtelse av båtuppläggningsplatser

 • 2007-03-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gränsöverskridande koncernbidrag

 • 2007-03-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Koncernbidrag till utlandet

 • 2007-03-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Koncernbidrag till utlandet

 • 2007-03-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Koncernbidrag till utlandet

 • 2007-02-27 | 6482-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Valutasäkring med lån

 • 2007-02-26 | 6955-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Ettårsregeln - Palestina

 • 2007-02-26 | 4832-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Anskaffningsutgift kapitalförsäkring

 • 2007-02-21 | 4973--4975-06
  Rättsfall från kammarrätten
  Ränta avseende lån från egen kapitalförsäkring

 • 2007-02-19 | 6905-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Tillhandahållande från komplementär till kommanditbolag

 • 2007-02-13 | 2334-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Upplåtelse av idrottsanläggning

 • 2007-02-06 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Ändring av villkor för konvertibler

 • 2007-02-05 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Tillhandahållande av tjänst från kommunalförbund till kommun

 • 2007-02-02 | 5821-05
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Swapavtal avseende personaloptionsprogram i egna aktier

 • 2007-02-01 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Beskattning av aktiers värdeökning

 • 2007-01-31 | 1721-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utdelningsbeskattning

 • 2007-01-31 | 1722-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Uttags- och utdelningsbeskattning

 • 2007-01-30 | 4635-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Allmänt avdrag för underskott av näringsverksamhet

 • 2007-01-24 | 4360-05
  Rättsfall från kammarrätten
  Underskottsavdrag — koncernbegreppet

 • 2007-01-19 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Uttagsbeskattning vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag

 • 2007-01-19 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Fackförbunds tillhandahållande av administrativa tjänster

 • 2007-01-12 | 592-06
  Rättsfall från Regeringsrätten
  Utomståenderegeln  

 • 2007-01-12 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Avdragsrätt vid försäljning av aktier

 • 2007-01-11 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Gåva av hel näringsverksamhet

 • 2007-01-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Differentierad utdelning på A-aktier jämfört med B-aktier

 • 2007-01-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  Inkomst- och förmögenhetsbeskattning av s.k. marknadsobligationer

 • 2007-01-03 | -
  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden
  ITP-avgifter på semesterlöneskuld m.m.

 • 2007 | 482-07
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

 • 2007 | 5689-06, 5690-06, 5692-06, 5694-06, 5695-06, 5696-06, 1155-07
  Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten
  Återbetalning av mervärdesskatt.

 • 2007 | 3264-05
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten

 • 2007 | 7513-04, 4041-06, 3891-05
  Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

 • 2007 | 4430-04, 3771-05, 6065-06, 6634-06, 1000-06
  Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

 • 2007 | 1774-04, 6699-04, 6701-04 och 6703-04
  Meddelade prövningstillstånd 2007

 • 2007 | 1455-05, 5096--5097-05, 5099-05
  Meddelade prövningstillstånd 2007

 • 2007 | 7218-06
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007

 • 2007 | 3014-3015-05, 3017-05
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007

 • 2007 | 3850-06
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007

 • 2007 | 1539-1540-06
  Prövningstillstånd meddelat av Regeringsrätten 2007