Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utdelningsbeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-01-31

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1721-06
Överföring till underpris mellan två ideella föreningar föranleder inte utdelningsbeskattning av medlem

Taxeringsåren 2006-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 23 februari 2006 och förutsättningarna i ärendet har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa det vad gäller alternativ 2 fråga B.
 
Regeringsrätten fastställde förhandsbeskedet i den överklagade delen och angav under skälen för avgörandet att "Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden".