Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV:s Rättsfallsprotokoll 2003

Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Ibland finns även Skatteverkets kommentarer till domen eller förhandsbeskedet.

Observera att samtliga domar etc. inte refereras här. Då referaten är kortfattade måste en viss försiktighet iakttas innan slutsatser dras av domarna etc.

Nr.3716December **) Nr.183juni
Nr.369december Nr.1720maj
Nr.352december Nr.166maj
Nr.3418november Nr.1529april
Nr.3311november Nr.1415april
Nr.324november Nr.138april
Nr.3128oktober Nr.121april
Nr.3021oktober Nr.1125mars
Nr.2914Oktober *) Nr.1018mars
Nr.287oktober Nr.911mars
Nr.2730september Nr.84mars
Nr.2623september Nr.725februari
Nr.259september Nr.618februari
Nr.242 september Nr.54februari
Nr.2326augusti Nr.428januari
Nr.2219augusti Nr.321januari
Nr.211juli Nr.214januari
Nr.2030juni Nr.17januari
Nr.1910juni    

*) OBS! Rättelse har gjorts i slutkommentaren i detta protokoll.
Se SRN:s förhandsbesked den 19 september 2003 angående beskattning av personaloptioner

**) OBS! Rättelse har gjorts i slutkommentaren i detta protokoll.
Se SRN:s förhandsbesked den 27 november 2003 angående vad krävs för att få ingå i en mervärdesskattegrupp.