Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


 Skatteverkets föreskrifter 2005

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  
Nedanstående föreskrifter är publicerade i Skatteverkets författningssamling (SKVFS) år 2005. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.
SKVFS 2005:29
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006

SKVFS 2005:28
Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering

SKVFS 2005:27
Skatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2006

SKVFS 2005:26
Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds  direktåtkomst för särskild beräkningsgrund för skatteavdrag, m.m

SKVFS 2005:25
Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2006 års taxering

SKVFS 2005:24
Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2006 års taxering

SKVFS 2005:23
Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006 och vid 2007 års taxering

SKVFS 2005:22
Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006

SKVFS 2005:21
Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

SKVFS 2005:20
Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

SKVFS 2005:19
Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2006

SKVFS 2005:18
Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2006

SKVFS 2005:17
Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2006

SKVFS 2005:16
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering

SKVFS 2005:15
Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

SKVFS 2005:14
Skatteverkets föreskrifter om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)

SKVFS 2005:13
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering

SKVFS 2005:12
Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2006

SKVFS 2005:11
Skatteverkets föreskrifter om handläggning m.m. i ärenden om statlig lönegaranti

SKVFS 2005:10
Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

SKVFS 2005:9
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst

SKVFS 2005:8
Skatteverkets föreskrifter om skatte- och avgiftsanmälan som får lämnas i form av elektroniskt dokument samt vilka uppgifter i beskattningsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst

SKVFS 2005:7
Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2007 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter

SKVFS 2005:6
Skatteverkets föreskrifter om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av småhusenheter 2006

SKVFS 2005:5
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:8) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2005 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2005 års taxering

SKVFS 2005:4
Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2006 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2006 års taxering

SKVFS 2005:3
Skatteverkets föreskrifter om uppbörd och inbetalning av överlastavgift

SKVFS 2005:2
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:3) om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

SKVFS 2005:1
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst