Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

OBS! Ändringar av dessa föreskrifter har tagits in i SKVFS 2006:16 och SKVFS 2006:25 (Omtryck)
  
Skatteverkets föreskrifter
om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering  av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering;¹
  
  
SKVFS 2005:28
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 16 december 2005
Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga personbilar med tillverkningsår 2006.
(Zip-fil). Uppdaterad fil Zip, 17.6 kB. (2005-12-21)

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2006.
(Zip-fil). Uppdaterad fil Zip, 4.6 kB. (2005-12-21)

Filerna kommer att uppdateras vid eventuella ändringar eller om nya bilmodeller tillkommer.

Se även bilförmånsprogrammet.

beslutade den 12 december 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om nybilspriser enligt 61 kap. 5-7 §§ inkomstskattelagen för bilar med tillverkningsår 2006 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering.

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2006 bestäms enligt följande.

Nybilspriser för lätta l

astbilar

2 §  Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2006 bestäms enligt följande.
  

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering.

¹Beträffande bilar av årsmodell 1992 - 2001, se RSFS 2001:23 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering.
Beträffande bilar med tillverkningsår 2002, se RSFS 2001:14, RSFS 2002:3, RSFS 2002:14 Pdf, 84.5 kB, öppnas i nytt fönster. och RSFS 2002:16 Pdf, 37.1 kB, öppnas i nytt fönster. som tillämpas för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering samt RSFS 2002:29 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering.
Beträffande bilar med tillverkningsår 2003, se RSFS 2003:31 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering.
Beträffande bilar med tillverkningsår 2004 se SKVFS 2004:37  som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering.
Beträffande bilar med tillverkningsår 2005 se SKVFS 2005:16 som tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering.