Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering;1
RSFS 2001:23
Inkomsttaxering
Skattebetalning

Här Zip, 80 kB. finns nedladdningsbar kommaseparerad textfil (ASCII-format) som innehållersamtliga personbilar 1992-2002.
OBS! Denna fil har bytts ut 020116 p.g.a. att tidigare fil varit felaktig.

Här Zip, 27.5 kB. finns nedladdningsbar kommaseparerad textfil (ASCII-format) som innehållersamtliga lätta lastbilar.

Länk till Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2001:14 om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av med tillverkningsår 2002

Länk till bilförmånsberäkningen

beslutade den 10 december 2001.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering.

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar av årsmodell 1992 - 2000 bestäms enligt följande.

a) Årsmodell 1992
b) Årsmodell 1993
c) Årsmodell 1994
d) Årsmodell 1995
e) Årsmodell 1996
f) Årsmodell 1997
g) Årsmodell 1998
h) Årsmodell 1999
i) Årsmodell 2000

j) Årsmodell 2001

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering. Föreskrifterna får också tillämpas vid 2002 års taxering beträffande bilar med årsmodell/tillverkningsår 2001 som inte finns med i Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2000:26, RSFS 2001:3 och RSFS 2001:9.

1Beträffande beskattningsåret 2001 och taxeringsåret 2002,
se RSFS 2000:26, RSFS 2001:3 och RSFS 2001:9.