Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2006

  
 • SKV A 2006:47 | Skattebetalning
  Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:24, RSV Du 1979:9) om skatteavdrag på semesterlön m.m.

 • SKV A 2006:46 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2007

 • SKV A 2006:45 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2007 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

 • SKV A 2006:44 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tethys Oil AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

 • SKV A 2006:43 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kaupthing Bank hf:s utdelning år 2006 av aktier i Exista hf

 • SKV A 2006:42 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av aktier i Panaxia Security AB

 • SKV A 2006:41 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Westergyllen AB:s utdelning år 2006 av aktier i Forshem Group AB

 • SKV A 2006:40 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av 360 Holding AB:s utskiftning år 2006 av aktier i Do Networks Sverige AB och Mennta Sverige AB

 • SKV A 2006:39 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB

 • SKV A 2006:38 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc.

 • SKV A 2006:37 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Maxim Pharmaceuticals Inc. mot aktier i EpiCept Corporation

 • SKV A 2006:36 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc

 • SKV A 2006:35 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Din Bostad Sverige AB:s (f.d. Tripep AB) utskiftning år 2006 av aktier i Tripep AB (f.d. Tripep Holding AB)

 • SKV A 2006:34 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering

 • SKV A 2006:33 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2007 års särskilda fastighetstaxering

 • SKV A 2006:32 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2007 samt vid 2008 års taxering

 • SKV A 2006:31 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007 och fr.o.m. 2008 års taxering

 • SKV A 2006:30 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk

 • SKV A 2006:29 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd, Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:30) om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering

 • SKV A 2006:28 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB

 • SKV A 2006:27 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Skandia AB mot aktier i Old Mutual plc

 • SKV A 2006:26 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2006 av aktier i Securitas Systems AB och Securitas Direct AB

 • SKV A 2006:25 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Trio AB mot aktier i Teligent AB samt kontant ersättning

 • SKV A 2006:24 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Betsson AB:s (f.d. Cherryföretagen AB) utdelning år 2006 av aktier i Cherryföretagen AB (f.d. Cherry Fritidsattraktioner AB)

 • SKV A 2006:23 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Russian Real Estate Investment Company AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

 • SKV A 2006:22 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2007 års fastighetstaxering

 • SKV A 2006:21 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot aktier i Metro International S.A.

 • SKV A 2006:20 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Active Capital AB:s utdelning år 2006 av aktier i Active Properties AB

 • SKV A 2006:19 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2006 av aktier i Husqvarna AB

 • SKV A 2006:18 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid

 • SKV A 2006:17 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bilia AB:s utdelning år 2006 av aktier i Catena AB

 • SKV A 2006:16 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för köpoptioner med anledning av Taurus Petroleum Development AB:s utdelning år 2006 av köpoptioner avseende aktier i Svithoid Tankers AB

 • SKV A 2006:15 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Cad Quality Holding AB:s utdelning år 2006 av aktier i AddNode AB

 • SKV A 2006:14 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i Ratos AB mot kontantlikvid

 • SKV A 2006:11 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007-2012 års fastighetstaxeringar av elproduktionsenheter

 • SKV A 2006:10 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av täktmark

 • SKV A 2006:09 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av industrienheter utom täktmark

 • SKV A 2006:08 | Fastighetstaxering
  Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2009 års fastighetstaxeringar av hyreshusenheter

 • SKV A 2006:07 | Inkomsttaxering, Skattebetalning
  Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:39) om normalbelopp för kalenderåret 2006 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

 • SKV A 2006:06 | Skattebetalning
  Skatteverkets allmänna råd om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel m.m. enligt skattebetalningslagen

 • SKV A 2006:05 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utskiftning år 2006 av aktier av serie A i Scania AB m.m. vid likvidation av Ainax AB

 • SKV A 2006:04 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i Riddarhyttan Resources AB mot aktier i Agnico-Eagle Mines Limited

 • SKV A 2006:03 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i AB Lindex mot kontantlikvid

 • SKV A 2006:02 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier och optionsrätter i TurnIT AB mot aktier och teckningsoptioner i Nocom AB

 • SKV A 2006:01 | Inkomsttaxering
  Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2005