Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:39) om normalbelopp för kalenderåret 2006 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 18 april 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:07
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om ändring i Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2005:39 om normalbelopp för kalenderåret 2006 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
  
 Allmänna råd:
 Utrikes resa
 Land eller områdeNormalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
 Afghanistan232
 ----------------------------------------------------------------------
 Angola804
 Antigua och Barbuda576
 Argentina200
 ----------------------------------------------------------------------
 Belize299
 Bermuda536
 Bolivia200
 ----------------------------------------------------------------------
 Förenade Arabemiraten665
 Gabon686
 Gambia391
 ----------------------------------------------------------------------
 Kambodja343
 Kamerun335
 Kanada728
 ----------------------------------------------------------------------
 Kirgizistan311
 Kongo (Brazzaville)498
 Kongo (Dem. Republiken)662
 Kroatien463
 ----------------------------------------------------------------------
 Qatar679
 Rumänien474
 Rwanda300
 ----------------------------------------------------------------------
 Slovakien474
 Slovenien379
 Spanien598
 ----------------------------------------------------------------------
 Thailand329
 Tjeckien372
 Tonga244
 ----------------------------------------------------------------------
 Övriga länder och områden347
____________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2006 och vid 2007 års taxering.

¹Ändrade partier är markerade med kantstreck.