Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer 1997

  
 • RSV S 1997:33 Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV Dt 1993:10) om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid fastighetstaxering
 • RSV S 1997:32 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1998 års och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV S 1997:31 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Skanska AB
 • RSV S 1997:30 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Sandblom & Stohne AB:s utdelning av aktier i Firefly AB
 • RSV S 1997:29 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. avseende fördelning av anskaffningsvärde för aktier respektive teckningsoptioner i North Atlantic Natural Resources AB
 • RSV S 1997:28 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Midway Holding AB:s utdelning av aktier i Liljeholmens Stearinfabriks AB samt köpoptioner avseende aktier i Klövern Fastigheter AB
 • RSV S 1997:27 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i M2 Fastigheter AB mot aktier m.m. i Wihlborg & Son Publikt Aktiebolag
 • RSV S 1997:26 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Modern Times Group MTG AB
 • RSV S 1997:25 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden med likvid i form av kontant belopp och aktier i Hufvudstaden International AB.
 • RSV S 1997:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1997:23 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beräkning vid förmögenhetsbeskattning av nuvärde på rätt till livränta och på inte marknadsnoterad fordran med ränta som betydligt understiger marknadsräntan
 • RSV S 1997:22 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering.
 • RSV S 1997:21 Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 1998 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV S 1997:20 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering.
 • RSV S 1997:19 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har utgått att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering.
 • RSV S 1997:17 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomsåret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering. (PDF-fil Pdf, 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.)
 • RSV S 1997:16 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i AB Volvo
 • RSV S 1997:15 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Förvaltnings AB Ratos
 • RSV S 1997:14 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1997:13 Upphävande av Riksskatteverkets uttalande (RSV Dt 1974:15) om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i utvecklingsbolaget Tulwe till Beijerinvest Aktiebolag (apportemission) den 13 december 1973
 • RSV S 1997:12 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. RSV S om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1998 års allmänna fastighetstaxering
 • RSV S 1997:11 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Electrolux utdelning av aktier i Gränges AB
 • RSV S 1997:10 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Investment AB Latours utdelning av aktier i AB Fagerhult och SäkI AB
 • RSV S 1997:9 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av uppdelning av RörviksGruppen AB på Rörvik Timber AB och R-vik Industrigrupp AB
 • RSV S 1997:8 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av B&N, Bylock & Nordsjöfrakt AB:s utdelning av aktier i Gorthon Lines AB
 • RSV S 1997:7 Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1996:27) om normalbelopp för kalenderåret 1997 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV S 1997:6 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmansägda handelsbolag samt skatteavdrag på ersättningar från sådana företag
 • RSV S 1997:5 Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle
 • RSV S 1997:4 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om debitering av slutlig skatt enligt 1997 års taxering
 • RSV S 1997:3 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1997 års taxering
 • RSV S 1997:2 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för utgifter för representation m.m
 • RSV S 1997:1 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1996