Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:13

Upphävande av Riksskatteverkets uttalande (RSV Dt 1974:15) om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i utvecklingsbolaget Tulwe till Beijerinvest Aktiebolag (apportemission) den 13 december 1973

Riksskatteverket beslutar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen att Riksskatteverkets uttalande (RSV Dt 1974:15) om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i utvecklingsbolaget Tulwe till Beijerinvest Aktiebolag (apportemission) den 13 december 1973 skall upphöra att gälla i och med utgången av oktober månad 1997.

RIKSSKATTEVERKET