Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2004

  
 • SKV A 2004:43(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i AB Custos mot aktier i Investment AB Öresund


 • SKV A 2004:42(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Poolia AB:s utskiftning år 2004 av aktier i Uniflex AB


 • SKV A 2004:41(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2005 samt vid 2006 års taxering


 • SKV A 2004:40(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk


 • SKV A 2004:39(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning


 • SKV A 2004:38(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering


 • SKV A 2004:37(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB


 • SKV A 2004:36(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2004 av aktier i Iniris AB


 • SKV A 2004:35 (Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TurnIT AB:s nyemission 2004 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier


 • SKV A 2004:34(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering


 • SKV A 2004:33(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget L M Ericsson


 • SKV A 2004:32(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj  


 • SKV A 2004:31(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Eniro AB mot kontantlikvid


 • SKV A 2004:30(Fastighetstaxering) Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2005 års särskilda fastighetstaxering


 • SKV A 2004:29(Exekution) Skatteverkets allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2005


 • SKV A 2004:28(Skattebetalning) Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som skall redovisas i sådana deklarationer


 • SKV A 2004:27(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeoNet AB:s nyemission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier


 • SKV A 2004:26(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co AB


 • SKV A 2004:25(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid


 • SKV A 2004:24(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Effnet Group AB:s (numera AB Sagax) utdelning år 2004 av aktier i Effnet Holding AB


 • SKV A 2004:22(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc.


 • SKV A 2004:21(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid


 • SKV A 2004:20(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege (f.d. Drott) AB:s utdelning år 2004 av aktier i Bostads AB Drott


 • SKV A 2004:19(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ITAB Industri AB:s utdelning år 2004 av aktier i ITAB Shop Concept (f.d. ITAB Inredning) AB


 • SKV A 2004:18(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB


 • SKV A 2004:15(Gåvoskatt, Anstånd) Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna gåvodeklaration


 • SKV A 2004:14(Gåvoskatt, Förseningsavgift) Skatteverkets allmänna råd om befrielse från förseningsavgift när en gåvodeklaration inte har lämnats i tid


 • SKV A 2004:13(Fastighetstaxering) Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid 2005 och senare års fastighetstaxeringar


 • SKV A 2004:12(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Electrolux AB mot kontantlikvid


 • SKV A 2004:11(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier


 • SKV A 2004:10(Fastighetstaxering) Skatteverkets allmänna råd om riktvärden samt grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2005 års allmänna och senare års särskilda fastighetstaxeringar av lantbruksenheter


 • SKV A 2004:8(Exekution) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd(RSV 2003:25) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2004


 • SKV A 2004:7(Inkomsttaxering) Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. inom taxeringsområdet


 • SKV A 2004:6(Inkomsttaxering, Skattebetalning) Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:31) om normalbelopp för kalenderåret 2004 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning


 • SKV A 2004:4(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Aurex (numera Tite) AB:s utdelning år 2003 av aktier i Gexco AB


 • SKV A 2004:3(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2003 av aktier i CoolGuard AB


 • SKV A 2004:2(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag


 • SKV A 2004:1(Inkomsttaxering) Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2003