Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 1999

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 1999. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 1999:32
Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet för vissa skattskyldiga under 2000

RSFS 1999:31
Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst

RSFS 1999:30
Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

RSFS 1999:28
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2000 års taxering

RSFS 1999:27
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1999:26
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1999:25
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 2000

RSFS 1999:24
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 2000

RSFS 1999:23
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 2000

RSFS 1999:22
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2000

RSFS 1999:21
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2000

RSFS 1999:20
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering (PDF-version Pdf, 259 kB, öppnas i nytt fönster. 265k)

RSFS 1999:19
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering

RSFS 1999:18
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000

RSFS 1999:17
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2000 års omräkning

RSFS 1999:16
Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

RSFS 1999:15
Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighet för vissa skattskyldiga som flyttat ut ur landet under tiden den 1 november 1997 - 31 december 1998

RSFS 1999:14
Riksskatteverkets föreskrifter om om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2000 års taxering

RSFS 1999:13
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:13) om hantering av ledsagardokument enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

RSFS 1999:12
Riksskatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m.

RSFS 1999:11
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:22) om indelningen i värdeområden

RSFS 1999:10
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 1999:9
Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

RSFS 1999:7
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1998:25) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering

RSFS 1999:6
Riksskatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

RSFS 1999:5
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1998:25) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering

RSFS 1999:4
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 2000 års fastighetstaxering

RSFS 1999:3
Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

RSFS 1999:2
Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

RSFS 1999:1
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 1999