Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2001-01-01 genom RSFS 2000:31.

RSFS 1999:27

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 16 december 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750)att skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser inre fart och som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller. Med sjöinkomst avses sådan inkomst som anges i första stycket punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370),

Närfart:   
    
Årslön i kr  Skatteavdrag i & av
lägst högstengångsbeloppet
0-8 7990
8 800-91 0008
91 001-105 00029
105 001-204 00040
204 001-288 00037
288 001-429 00052
429 001- 57
    
Fjärrfart:   
    
Årslön i kr  Skatteavdrag i & av
lägst högstengångsbeloppet
0-8 7990
8 800-115 0008
115 001-204 00040
204 001-290 00037
290 001-432 00052
432 001- 57
__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.
Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1998:30) om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).