Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:30

OBS!  Dessa föreskrifter har upphävts 2000-01-01 genom verkets föreskrifter (RSFS 1999:27)

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 17 december 1998.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750)att skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser inre fart och som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller. Med sjöinkomst avses sådan inkomst som anges i första stycket punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370),

Närfart:

Årslön i kr 
lägst      högstSkatteavdrag i % av engångsbeloppet
0       - 8 7990
8 800  - 109 0007
109 001 - 204 00039
204 001 - 281 00037
281 001 - 299 00054
299 001 - 425 00051
-42500156
Fjärrfart:
Årslön i kr 
lägst      högstSkatteavdrag i % av engångsbeloppet
0       - 8 7990
8 800  - 109 0007
109 001 - 204 00039
204 001 - 281 00037
281 001 - 299 00054
299 001 - 425 00051
-42500156
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1997:30) om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).