Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:30

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1999-01-01 genom RSFS 1998:30

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 19 december 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750)att skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser inre fart och som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller. Med sjöinkomst avses sådan inkomst som anges i första stycket punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370),

Närfart:

Årslön i kr

 

lägst högst

Skatteavdrag i % av engångsbeloppet

1 - 10 000 0
10 001 - 80 000 7
80 001 - 110 000 29
110 001 - 205 000 40
205 001 - 275 000 37
275 001 - 57
  
Fjärrfart: 

Årslön i kr

 

lägst      högst

Skatteavdrag i % av engångsbeloppet

1       - 10 0000
10 001  - 105 0007
105 001 - 110 00029
110 001 - 205 00040
205 001 - 275 00037
275 001 -57
  
  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998.