Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 2001

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 2001. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS2001:29
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värdering vid fastighetstaxering

RSFS2001:28
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:4) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

RSFS2001:27
Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet under 2002 för vissa skattskyldiga

RSFS2001:26
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2002 års taxering

RSFS2001:25
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2002 års taxering

RSFS2001:24
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2002

RSFS2001:23
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering

RSFS2001:22
Riksskatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSFS2001:21
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002

RSFS2001:20
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS2001:19
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS2001:18
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 2002

RSFS2001:17
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 2002

RSFS2001:16
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 2002

RSFS2001:14
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSFS2001:13
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2002

RSFS2001:12
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2002 års omräkning

RSFS2001:11
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:4) om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

RSFS2001:10
Riksskatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

RSFS2001:9
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter(RSFS 2000:26) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering

RSFS2001:8
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2003 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter

RSFS2001:6
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 2002 års fastighetstaxering

RSFS2001:5
Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg

RSFS2001:4
Riksskatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering)

RSFS2001:3
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter(RSFS 2000:26) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering

RSFS2001:2
Riksskatteverkes information om beslut om klassificering av fartyg

RSFS2001:1
Riksskatteverkes föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514)om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2001