Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr.o.m. 2003-01-01 genom RSFS 2002:27.
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);
RSFS 2001:19
Skattebetalning

beslutade den 11 december 2001.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning för arbete, som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabell.

Årslön i kr  Skatteavdrag i % av
lägst högst engångsbelopp
   
0 -11 199 0
11 200 -20 400 15
20 401 -22 800 20
22 801 -73 200 33
73 201 -111 600 25
111 601 -216 000 37
216 001 -292 800 34
292 801 - 436 800 52
436 801 -  57

___________
  Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 2000:30) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).