Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:30

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 januari 2002 genom verkets föreskrifter RSFS 2001:19

Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);

beslutade den 14 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning för arbete, som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabell.

   Skatteavdrag i %
Årslön i kr  av
lägst högstengångsbelopp
    
0-9 9990
10 000-16 80015
16 801-68 00036
68 001-115 00028
115 001-207 00039
207 001-271 00037
271 001-312 00054
312 001-412 00052
412 001- 57
    
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 1999:26) om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).