Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 1996

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 1996. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 1996:39
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 1996:38
Riksskatteverkets föreskrifter för 1997 och senare års särskilda fastighetstaxeringar

RSFS 1996:37
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

RSFS 1996:36
Riksskatteverkets föreskrifter för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997 och vid 1998 års taxering;

RSFS 1996:35
Riksskatteverkets föreskrifter om sjömansskattetabeller för år 1997

RSFS 1996:34
Riksskatteverkets föreskrifter om det centrala utsökningsregistrets innehåll enligt 6 § 1 utsökningsregisterlagen (1986:617)

RSFS 1996:33
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1997

RSFS 1996:32
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 1997 års taxering

RSFS 1996:31
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag på sjukpenning m.m. för år 1997

RSFS 1996:30
Riksskatteverkets föreskrifter om särskild skattetabell för beräkning av skatteavdrag på dagpenning från arbetslöshetskassa för år 1997

RSFS 1996:29
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 1996:28
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 1997 års omräkning

RSFS 1996:27
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av naturaförmån i form av kost och bostad vid beräkning av redaravgift för utgiftsåret 1997

RSFS 1996:26
Riksskatteverkets föreskrifter om skattetabeller m.m. för beräkning av preliminär A-skatt för år 1997

RSFS 1996:25
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997, vid 1998 års taxering och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997

RSFS 1996:24
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1997 och vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997

RSFS 1996:23
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter m.m. inom punktskatteområdet;

RSFS 1996:22
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift för utgiftsåret 1997 och vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1997

RSFS 1996:21
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 1997 års taxering

RSFS 1996:20
Riksskatteverkets föreskrifter om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223)

RSFS 1996:19
Riksskatteverkets föreskrifter för förberedelsearbetet inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter

RSFS 1996:18
Riksskatteverkets föreskrifter om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

RSFS 1996:17
Riksskatteverkets föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

RSFS 1996:16
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (1994:12) för kontrollantverksamheten och tillsynen i övrigt avseende vadhållning i samband med hästtävling

RSFS 1996:15
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1995:15) för värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1996, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1996 och vid 1997 års taxering

RSFS 1996:13
Riksskatteverkets föreskrifter om hantering av ledsagardokument enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

RSFS 1996:12
Riksskatteverkets föreskrifter om beskattningsmyndighetens tillsyn över upplagshavares förstöring av skattepliktiga tobaks- och alkoholvaror

RSFS 1996:11
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter och anvisningar (RSV Im 1979:6, f 1979:31), om lagerskatteavdrag för vissa fordon.

RSFS 1996:9
Riksskatteverkets föreskrifter om upplagshavares leveranser av skattepliktiga varor för sådana ändamål som avses i 20 § första stycket k och l lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

RSFS 1996:7
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 1997 års fastighetstaxering

RSFS 1996:5
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1996

RSFS 1996:4
Riksskatteverkets föreskrifter om handläggningen av ärenden om skattereduktion enligt lagen (1995:162) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

RSFS 1996:3
Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

RSFS 1996:2
Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

RSFS 1996:1
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting