Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:31

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag på sjukpenning m.m. för år 1997;1

beslutade den 6 december 1996.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 4 § 1 och 2 mom. uppbördslagen (1953:272) och 67 § uppbördsförordningen (1967:626) särskilda skattetabeller enligt bilaga 1 - 5² för avdrag för preliminär A-skatt för inkomståret 1997 på inkomster som avses i första, andra och femte styckena i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas beträffande skatteavdrag för preliminär A-skatt på inkomster under år 1997.

¹Beträffande särskilda skattetabeller för beräkning av sjukpenning m.m. för år 1996, se RSFS 1995:19
²Bilagorna är uteslutna här. De finns tillgängliga hos Riksskatteverket, Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna