Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets meddelanden 2001

  

RSV M 2001:43 Riksskatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m.

RSV M 2001:42 Riksskatteverkets information om reservering för förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer

RSV M 2001:41 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Obducat AB:s emission av konvertibla förlagsbevis förenade med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier år 2001

RSV M 2001:40 Riksskatteverkets information i anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB

RSV M 2001:39 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Independent Media Group Sweden AB mot aktier i Vision Park Entertainment AB år 2001

RSV M 2001:38 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AssiDomän AB:s utdelning av aktier i Billerud AB

RSV M 2001:37 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB mot aktier i SAS AB år 2001

RSV M 2001:36 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis utgivna av Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning år 2001

RSV M 2001:35 Riksskatteverkets information om verkets beslut om riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m.

RSV M 2001:34 Riksskatteverkets information om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet

RSV M 2001:33 Riksskatteverkets information om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

RSV M 2001:32 Riksskatteverkets information om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSV M 2001:31 Riksskatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering

RSV M 2001:30 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier genom apport av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB samt kontant ersättning år 2001

RSV M 2001:29 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Transcom Worldwide S.A.

RSV M 2001:28 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB

RSV M 2001:27 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SPCS-Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge

RSV M 2001:26 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (numera AvestaPolarit Oyj)

RSV M 2001:25 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB

RSV M 2001:24 Riksskatteverkets information om tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning av skatt

RSV M 2001:23 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Sigma AB (f.d. Sigma e-solutions AB)

RSV M 2001:22 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Epsilon AB

RSV M 2001:21 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förlagsbevis i Spendrup Invest AB

RSV M 2001:20 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Perstorp AB:s utdelning av aktier i Pergo AB

RSV M 2001:19 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning av aktier i Observer AB

RSV M 2001:18 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atle AB:s utdelning av aktier i Studsvik AB

RSV M 2001:17 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB mot aktier i Fjällräven AB

RSV M 2001:16 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning av aktier i Addtech AB och Lagercrantz Group AB

RSV M 2001:15 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Oil AB:s utdelning av aktier i Lundin Petroleum AB

RSV M 2001:14 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Columna Fastigheter AB mot aktier i Cellfabriken AB

RSV M 2001:13 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgiften för aktier med anledning av HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB

RSV M 2001:12 Riksskatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av PA Resources AB:s utdelning av aktier i International Gold Exploration IGE AB

RSV M 2001:11 Riksskatteverkets information i anledning av utbyte av aktier i Red Sea Oil Corporation mot aktier i Lundin Oil AB

RSV M 2001:10 Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsvärde med anledning av Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB

RSV M 2001:9 Riksskatteverkets information i anledning av utbyte av aktier och teckningsoptioner i Bidlet AB mot aktier i QXL.com plc

RSV M 2001:8 Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. i anledning av omstämpling från A-aktier till B-aktier

RSV M 2001:7 Riksskatteverkets information i anledning av utbyte av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc.

RSV M 2001:6 Riksskatteverkets information i anledning av inlösen av aktier i AB Custos

RSV M 2001:5 Riksskatteverkets information i anledning av utbyte av aktier och optioner i Cell Network AB mot aktier i Mandator AB

RSV M 2001:4 Riksskatteverkets information med anledning av uppdelning av anskaffningsvärdet för aktier i Investment AB Öresund på grund av utdelning av aktier i TMT One AB

RSV M 2001:3 Riksskatteverkets information med anledning av utdelning till innehavare av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd av depåbevis i Vostok Oil Ltd

RSV M 2001:2 Riksskatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader och för utgifter för hemresor m.m.

RSV M 2001:1 Riksskatteverkets information om bl.a. innehållet i publikationen Riksskatteverkets meddelanden