Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Översikt över vissa rekommendationer m.m. 2000 års inkomster / 2001 års taxering

Här finns länkar till de RSV-rekommendationer m.m. som RSV ger ut som "särtryck". Särtrycken redovisas inte särskilt på hemsidan.

Beteckning

Benämning eller användning

Särtryck RSV-nr

   
RSV S 1999:40Rekommendationer m.m. om.vissa förmåner2350 utg. 10
RSV S 1999:39Rekommendationer m.m. för värdering av förmån av fri och delvis fri bil - förmånsberäkning Föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil - bilprislistan2351 utg. 10
RSFS 1999:20Föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil - bilprislistan  
RSV S 1999:41Rekommendationer m.m. om avdrag för ökade levnadskostnader och för hemresor m.m.2352 utg. 10
RSV S 1997:2Rekommendationer m.m. om avdrag för representationskostnader m.m2353 utg. 6
RSV S 1999:37Rekommendationer m.m. om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet2354 utg. 10
RSV S 1999:43Rekommendationer m.m. om beskattningen av äkta och oäkta bostadsföretag, samt delägare i sådana företag2356 utg. 6
Särskilda upplysningarSärskilda upplysningar för anställd militär personal samt totalförsvarspliktiga till ledning vid avgivande av självdeklaration fr.o.m 2001 års taxering2358 utg. 11
RSV S 2000:35Rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen2360 utg. 11