Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets föreskrifter 2000

  
Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.
  

Nedanstående föreskrifter är publicerade i Riksskatteverkets författningssamling (RSFS) år 2000. Presentationen görs i omvänd kronologisk ordning så att de sist utgivna numren i serien visas först.

RSFS 2000:35
Rikskatteverkets information om beslut om att tilldela verkets föreskrifter sakbeteckningar

RSFS 2000:34
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2001 års taxering

RSFS 2000:33
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i renskötsel att tillämpas vid 2001 års taxering

RSFS 2000:32
Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet för vissa skattskyldiga under 2001

RSFS 2000:31
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 2000:30
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp)

RSFS 2000:29
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 2001

RSFS 2000:28
Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 2001

RSFS 2000:27
Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 2001

RSFS 2000:26
Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering

RSFS 2000:22
Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2001

RSFS 2000:21
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 2000:20
Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2001

RSFS 2000:19
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:7) om priset på blanketter till valsedlar och på kuvert till valsedelsförsändelse

RSFS 2000:18
Riksskatteverkets föreskrifter om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2001 års omräkning

RSFS 2000:17
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering

RSFS 2000:16
Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001

RSFS 2000:15
Riksskatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

RSFS 2000:14
Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg

RSFS 2000:13
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1999:20) om värdering av förmån
av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskatt ningsåret 2000 och vid 2001 års taxering

RSFS 2000:12
Riksskatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark;

RSFS 2000:10
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:22) om indelningen i värdeområden

RSFS 2000:9
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

RSFS 2000:8
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1999:20)om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering

RSFS 2000:7
Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 2001 års fastighetstaxering

RSFS 2000:6
Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg

RSFS 2000:5
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:9) om beräkning av fordonsskatt

RSFS 2000:4
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter på punktskatteområdet

RSFS 2000:3
Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter på fastighetstaxeringsområdet

RSFS 2000:2
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:38) om innehållet i föreläggande för svarande i mål om betalningsföreläggande eller handräckning

RSFS 2000:1
Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting för bidragsåret 2000