Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:27

Riksskatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller m.m. för beräkning av skatteavdrag för år 2001;¹

beslutade den 14 december 2000.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2001 för beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilaga². Kolumn 1 gäller för inkomster som berättigar till skattereduktion enligt lagen om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 års taxering och skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Kolumn 2 gäller för inkomster som inte berättigar till skattereduktion och inte skall beläggas med allmän pensionsavgift. Kolumn 3 gäller för inkomster som berättigar till skattereduktion enligt lagen om skattereduktion för förvärvsinkomster vid 2002 års taxering men som inte skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

¹ Beträffande år 2000, se RSFS 1999:23.
² Bilagan utesluten här. Den finns tillgänglig hos skattemyndigheterna och hos Riksskatteverket. Klicka här för att se tabellerna.

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 2001.