På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets rekommendationer 1998

  
 • RSV S 1998:46 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Scribona AB:s utdelning av aktier i Sifo Group AB
 • RSV S 1998:45 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1999 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
 • RSV S 1998:44 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om värdering av lager av hästar i hästuppfödningsverksamhet att tillämpas vid 1999 års taxering
 • RSV S 1998:43 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Humlegården Fastigheter AB:s utdelning av aktier i SWECO AB
 • RSV S 1998:42 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skanska AB:s utdelning av aktier i Drott AB
 • RSV S 1998:41 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningåret 1999 och vid 2000 års taxering (PDF-formatpdf)
 • RSV S 1998:40 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering (PDF-formatpdf)
 • RSV S 1998:39 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om avdrag för ökade levnadskostnader och för kostnader för hemresor m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering
 • RSV S 1998:38 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 1999 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • RSV S 1998:37 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av FöreningsSparbanken AB:s utdelning av aktier i Mandamus Fastigheter AB
 • RSV S 1998:36 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägarna i Midway Holding AB att förvärva aktier i Skåne-möllan AB
 • RSV S 1998:35 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna självdeklaration m.m. att tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering
 • RSV S 1998:34 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om begäran om indrivning och annat överlämnande till kronofogdemyndigheten av fordringar enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 1998:33 (Uppbörd) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m.(RSV S 1998:13) om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 1998:32 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem när kostnadsersättning har betalats att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1999, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering
 • RSV S 1998:31 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för kostnad för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 1999 års taxering.
 • RSV S 1998:30 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i SMZ Industrier AB mot aktier m.m. i Zeteco AB
 • RSV S 1998:29 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmansägda handelsbolag samt skatteavdrag på ersättningar från sådana företag
 • RSV S 1998:28 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Gambro AB med likvid i form av köpoptioner avseende aktier i ABB AB.
 • RSV S 1998:27 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Getinge Industrier AB:s utdelning av aktier i Lifco AB.
 • RSV S 1998:26 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i SSAB.
 • RSV S 1998:25 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i VLT AB.
 • RSV S 1998:24 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Swedish Match AB.
 • RSV S 1998:23 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Svenska Handelsbanken AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Balder.
 • RSV S 1998:22 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägare i Lundin Oil AB att förvärva aktier i Sodra Petroleum AB.
 • RSV S 1998:21 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av erbjudande till aktieägarna i Investor AB att förvärva aktier i Saab AB.
 • RSV S 1998:20 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av inlösen av aktier i ASG AB (publ).
 • RSV S 1998:19 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Diligentia AB:s utdelning av aktier i Asticus AB.
 • RSV S 1998:18 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1997:21) om normalbelopp för kalenderåret 1998 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
 • RSV S 1998:17 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om särskilt grundavdrag och om deklarationsskyldighet för folkpensionärer att tillämpas vid 1998 års taxering.
 • RSV S 1998:16 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om debitering av slutlig skatt enligt 1998 års taxering.
 • RSV S 1998:15 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om sjöinkomst och om sjöinkomstavdrag m.m. att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering
 • RSV S 1998:14 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1999 års taxering.
 • RSV S 1998:13 Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen
 • RSV S 1998:12 (Uppbörd, Moms) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om anstånd med att lämna skattedeklaration och med inbetalning av skatter och avgifter, som skall redovisas i sådan deklaration
 • RSV S 1998:11 (Taxering) Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer om normalbelopp för kalenderåret 1998 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
 • RSV S 1998:10 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av inlösen av aktier i Kalmar Industries AB (publ)
 • RSV S 1998:9 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier och teckningsoptioner i Klövern Fastigheter AB mot aktier m. m. i Wihlborg Fastigheter AB
 • RSV S 1998:8 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).
 • RSV S 1998:7 (Uppbörd) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. för tillämpning av lagen (1997:324) om begränsning av skatt. Bilaga 1 och bilaga 2 är i PDF-format.
 • RSV S 1998:6 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av erbjudande till aktieägarna i Nordifagruppen AB att förvärva aktier i NordiTube AB
 • RSV S 1998:5 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Föreningsbanken AB:s fusion med Sparbanken Sverige AB
 • RSV S 1998:4 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av utbyte av aktier i Frontline AB mot aktier i Frontline Ltd
 • RSV S 1998:3 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om beskattning av äkta och oäkta bostadsföretag samt av delägare i sådant företag
 • RSV S 1998:2 (Taxering) Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1994:2) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1993
 • RSV S 1998:1 (Taxering) Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1997