På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:46

Riksskatteverkets rekommendationer m.m.med anledning av Scribona AB:s utdelning av aktier i Sifo Group AB

Bolagsstämman för Scribona AB (Scribona) beslutade den 21 april 1998 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Sifo Group AB (Sifo).

För varje aktie av serie A i Scribona skulle erhållas en (1) aktie av serie A i Sifo och för varje aktie av serie B i Scribona skulle erhållas en (1) aktie av serie B i Sifo.

Sista dag för handel i aktier i Scribona med rätt till utdelning av aktier i Sifo skulle vara den 31 augusti 1998. Avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 3 september 1998.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Enligt bestämmelserna i 3 § 7 mom. fjärde stycket lag (1947:576) om statlig inkomstskatt är emellertid utdelning från svenskt aktiebolag skattefri under vissa angivna förutsättningar. Riksskatteverket har i brevsvar den 15 september 1998 funnit att nämnda bestämmelse är tillämplig på ifrågavarande utdelning. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna i Sifo anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet av aktierna i Scribona som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Sista dag för handel med aktier i Scribona med rätt till utdelning var den 31 augusti 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A och B var 87 kr respektive 86 kr. Första dag för handel med aktier i Scribona utan rätt till utdelning var den 1 september 1998, varvid lägsta betalkurs för aktier av serie A och B var 52 kr respektive 50 kr.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet bör fördelas med ledning härav.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie A i Scribona bör 60 procent (52 dividerat med 87) hänföras till dessa aktier och 40 procent till aktier av serie A i Sifo.

Av anskaffningsvärdet för aktier av serie B i Scribona bör 58 procent (50 dividerat med 86) hänföras till dessa aktier och 42 procent till aktier i Sifo.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års taxering.