Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets meddelanden 2004

  
 • SKV M 2004:31 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i AB Custos mot aktier i Investment AB Öresund

 • SKV M 2004:30 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Poolia AB:s utskiftning år 2004 av aktier i Uniflex AB

  SKV M 2004:29 Skatteverkets information om värdering av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering

  SKV M 2004:28 Skatteverkets information om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering

  SKV M 2004:27 Skatteverkets informationo m avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB

  SKV M 2004:25 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TurnIT AB:s nyemission 2004 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier

  SKV M 2004:24 Skatteverkets informationom avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering

  SKV M 2004:23 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av omvandling år 2004 av B-aktier till A-aktier i Telefonaktiebolaget L M Ericsson

  SKV M 2004:22 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Altima AB mot aktier i Ramirent Oyj

  SKV M 2004:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Eniro AB mot kontantlikvid

  SKV M 2004:20 Skatteverkets information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m.

  SKV M 2004:18 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer

  SKV M 2004:17 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i Industriförvaltnings AB Kinnevik mot aktier i Invik & Co AB

  SKV M 2004:16 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Hagströmer & Qviberg AB mot andel i förlagslån och kontantlikvid

  SKV M 2004:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Effnet Group AB:s (numera AB Sagax) utdelning år 2004 av aktier i Effnet Holding AB

  SKV M 2004:14 Skatteverkets information om befrielse från förseningsavgift när en gåvodeklaration inte har lämnats i rätt tid

  SKV M 2004:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeoNet AB:s nyemission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier

  SKV M 2004:11 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier i LGP Allgon Holding AB mot aktier i Powerwave Technologies, Inc.

  SKV M 2004:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid

  SKV M 2004:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege (f.d. Drott) AB:s utdelning år 2004 av aktier i Bostads AB Drott

  SKV M 2004:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ITAB Industri AB:s utdelning år 2004 av aktier i ITAB Shop Concept (f.d. ITAB Inredning) AB

  SKV M 2004:7 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB

  SKV M 2004:6 Skatteverkets information om om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Electrolux AB mot kontantlikvid

  SKV M 2004:5 Skatteverkets information om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av konvertibla förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier

  SKV M 2004:3 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Aurex (numera Tite) AB:s utdelning år 2003 av aktier i Gexco AB

  SKV M 2004:2 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av INAC AB:s utdelning år 2003 av aktier i CoolGuard AB

  SKV M 2004:1 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2003 av aktier i Allgon AB mot aktier i LGP Telecom Holding Aktiebolag