På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

startsida

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Volvos utdelning år 2004 av aktier i Ainax AB¹
SKV M
2004:7
Erbjudandet
   AB Volvo (Volvo) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Volvo beslöt den 16 april 2004 att till aktieägarna dela ut sitt helägda dotterbolag Ainax AB (Ainax).
   För varje 31-tal aktier i Volvo erhölls två aktier i Ainax.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Ainax var den 1 juni 2004. Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 8 juni 2004.
   Aktierna i Ainax är fr.o.m. den 8 juni 2004 noterade på Nya Marknaden.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas enligt huvudregeln som utdelning. Volvo har uppgett att fråga är om en sådan skattepliktig utdelning.
   Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den.
   Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt.

Beräkning
   Aktieägarna i Volvo fick tillgång till aktierna i Ainax den 8 juni 2004. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 225 kr.
   För varje aktie i Volvo bör utdelning anses ha erhållits med
(2 : 31 x 225 =) 14,52 kr.
   Varje aktie i Ainax bör anses anskaffad för 225 kr.

   Normalt fastställs skattepliktigt utdelningsvärde vid sakutdelning av den som lämnar kontrolluppgift, med hjälp av Riksskatteverkets allmänna råd 2002:21 och meddelande RSV M 2002:14. Värdet publiceras sedan på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Med anledning av särskilda skäl har i detta fall ett undantag gjorts, och allmänna råd/meddelande utfärdats av Skatteverket.

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om utdelningsvärde och anskaffningsutgift i allmänna råd, SKV A 2004:18.

Skatteverkets meddelanden, SKV M 2004:7