Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:2

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1994:2) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1993

Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1994:2) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1993 skall upphöra att gälla den 1 januari 1998.