Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:11

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer (RSV S 1997:21) om normalbelopp för kalenderåret 1998 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer (RSV S 1997:21) om normalbelopp för kalenderåret 1998 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Utrikes resa

Land eller områdeNormalbelopp
 (exkl. logi) per dag, kr
Albanien202
Australien372
Azerbajdzjan406
Azorerna, se Portugal 
Gabon432
Georgien492
Ghana254
Kina405
Kirgizistan547
Kongo, Demokratiska Republiken 
(f.d.) Zaire)427
S:t Lucia501
Taiwan542
Tanzania464
Uruguay278
Uzbekistan666
Vanutau334
Övriga länder och områden272
Se även RSV S 1998:18.

Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 1998.