På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998: 45

OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1999 och senare års särskilda fastighetstaxeringar

Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1999 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Byggkostnader

Rekommendationer:

Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 1998 uppskattas enligt följande.

Hyreshus

Nybyggnadskostnader per kvm boarea och lokalarea:9 700
Industribyggnader
Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
a) produktionslokaler6 300
b) industrikontor:8 700
c) lager m.m.:5 300
Omräkningsfaktorer för vattenkraft (VO-tabell)¹

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1998 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,95 tillämpas.

Omräkningsfaktorer för annan industri än elproduktionsenhet (IO-tabell)²

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1998 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,95 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)

Rekommendationer:

Vid omräkning av byggnadskostnader för år 1997 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,97 tillämpas.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års allmänna och särskilda fastighetstaxering.

¹Se RSV Dt 1993:14, RSV S 1994:26, RSV S 1995:42, RSV S 1996:38 och RSV S 1997:32.

²Se RSV Dt 1993:12, RSV S 1994:26, RSV S 1995:42, RSV S 1996:38 och RSV S 1997:32.