Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. och allmänna råd på fastighetstaxeringsområdet
RSV 2003:24
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 14 november 2003
    Rikskatteverket beslutar att följande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. och allmänna råd på fastighetstaxeringsområdet skall upphöra att gälla vid utgången av november månad 2003, nämligen

   Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Dt 1991:4) om särskild fastighetstaxering,

   Riksskatteverkets rekommendationer m m (RSV Dt 1991:34) om riktvärden och grunderna för värdesättningen vid 1992 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:27) om riktvärden och grunderna för värdesättningen vid 1993 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Rikssaktteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1993:10) om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid fastighetstaxering,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1993:31) om riktvärden och grunderna för värdesättningen vid 1994 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1994:26) om riktvärden och grunderna för värdesättningen vid 1995 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:17) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1996 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:42) om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1996 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:38) om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1997 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1997:32) om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1998 års särskilda fastighetstaxering,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:45) om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1999 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:24) om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid fastighetstaxering,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:25) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av hyreshusenheter,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 2000:1) om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2000 och senare års särskilda fastighetstaxeringar,

   Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 2000:40) om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2001 och senare års särskilda fastighetstaxeringar, och

   Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2001:35) om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2002 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.
__________