Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:14

Riksskatteverkets rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1999 års taxering.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 1999 års taxering.

Rekommendationer:

Avdraget för avsättning för framtida utgifter för hantering av låg- och medelaktivt avfall bör medges med högst 2 kronor per kärnkraftgenererad MWh som hänför sig till verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.

Dessa rekommendationer tillämpas vid 1999 års taxering.