Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:28

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för år 2001;¹

beslutade den 14 december 2000.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller enligt bilaga 1-5² för skatteavdrag (A-skatt) för inkomståret 2001 från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

¹ Beträffande år 2000, se RSFS 1999:24.
2 Bilagorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos Riksskatteverket, Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under år 2001.