Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:29

Riksskatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för år 2001¹;

beslutade den 14 december 2000.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2001, för beräkning av skatteavdrag från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), nämligen dels skattetabell F, fjärrfart, bilaga 1², dels skattetabell N, närfart, bilaga 2².

Kolumn 1 i tabellerna avser inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och kolumn 2 avser inkomster som inte skall beläggas med sådan avgift.

¹ Beträffande år 2000, se RSFS 1999:25.
² Bilagorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos skattemyndigheterna och Riksskatteverket. Klicka här för att se tabellerna.

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under 2001.