Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:34

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2001 års taxering;¹

beslutade den 18 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i jordbruk som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande.

HÄSTAR (Ej tävlings- eller ridhästar)
Produktionskostnad per djur vid olika ålder

Draghästar

Åldersklass eller motsvarandekr
Yngre hästar (4-15 år)6 800
Äldre hästar (över 15 år)5 200
  
  
Unghästar 
Åldersklass eller motsvarandekr
Föl2 400
Ett-åringar3 200
Två-åringar5 100
Tre-åringar6 700
NÖTKREATUR

Mjölkkor, dikor, amkor
Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4006 050
5006 300
6006 550
7006 800
Ungnöt
(Kvigor och kvigkalvar)
Produktionskostnad per djur vid olika ålder
Åldersklasskr
Under 1 år1 600
1-2 år4 000
Över 2 år6 300
Gödnöt
Produktionskostnaden för gödnöt; 9:00 kr per kg levande vikt.

SVIN

Avelssvin
Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor); 2 550 kr per djur.

Smågrisar och gödsvin
Produktionskostnad per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 mån320
Gödsvin 2-4 mån360
Gödsvin 4-6 mån600
Gödsvin över 6 mån820
FÅR

Baggar och tackor
Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
30440
50460
70470
90490
I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

¹ Beträffande 2000 års taxering, se RSFS 1999:14.

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och tillämpas vid 2001 års taxering.