Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:35

Rikskatteverkets information om beslut om att tilldela verkets föreskrifter sakbeteckningar

Riksskatteverket har i beslut den 29 september 2000
(Dnr 8889-00/830) bestämt följande.

Riksskatteverkets föreskrifter skall tilldelas sakbeteckningar som anger deras ämnestillhörighet. Sakbeteckningarna skall anges med fetstil och placeras under föreskrifternas RSFS-nummer. De olika sakbeteckningarna skall vara:

- Arvsskatt
- Exekution
- Fastighetstaxering
- Folkbokföring
- Fordonsskatt
- Förmögenhetsstaxering
- Förseningsavgift
- Gåvoskatt
- Inkomsttaxering
- Mervärdesskatt
- Punktskatter
- Redovisning
- Skattebetalning
- Skattetillägg

Vid behov kan ytterligare sakbeteckningar tilläggas ovanstående katalog.

Beslutet gäller föreskrifter som beslutas efter den 1 januari 2001 och som får löpnummer med årtal fr.o.m. 2001.