Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:16

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001;¹

beslutade den 30 november 2000.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) nedan angivna värden av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad.

_______________________________________________________

OmrådeBostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i
 
 kr/månadkr/år
   
Stor-Stockholm66797
Stor-Göteborg66792
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare59716
Övriga kommuner56672
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning50604
_______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001.

¹ Beträffande 2000, se RSFS 1999:18.