Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:14

Riksskatteverkets information om beslut om klassificering av fartyg

Riksskatteverket har i beslut den 14 augusti 2000 (Dnr 6627-00/290) lämnat besked för år 2000 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt om vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).

Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn och om fartyget har klassificerats till fjärrfart eller närfart.

FartygÄgareBeslut
   
MEDVIND Reg beteckning SFQXMedvind i Kristinehamn AB Gjutaregatan 5 681 50 KRISTINEHAMNFjärrfart för 2000
   
   
BITUMA Reg beteckning SKDRPartrederiet för Bituma /TSA Tanker Shipping AB 411 24 GÖTEBORGFjärrfart för 20001
   
   
ODEN Reg beteckning SMLQSjöfartsverket 601 78 NORRKÖPING Fjärrfart för 2000
   
   
FREJ Reg beteckning SBPT Sjöfartsverket 601 78 NORRKÖPINGFjärrfart för 2000
   
   
ALE Reg beteckning SBPQ Sjöfartsverket 601 78 NORRKÖPINGFjärrfart för 2000
   
   
SMARAGD Reg beteckning SLDHKrabbeskärs Rederi AB Fiskebäcks Hamn 4 426 58 VÄSTRA FRÖLUNDAFjärrfart för 2000
   
   
KÄMPE Reg beteckning SFHB Mo och Domsjö AB 891 80 ÖRNSKÖLDSVIKFjärrfart för 2000
   
   
UNITED ATLAND Reg beteckning SJTABroström Tankers AB /Broström Ship Management AB/ Box 39 471 21 SKÄRHAMNFjärrfart för 20001
   
   
SEACAT DANMARK Reg beteckning MWAMSeacat 3 Ltd /Seacat AB/ Box 4040 400 40 GÖTEBORG Närfart för 2000
   
   
SUPER SEACAT FOUR Reg beteckning IBDUSea Containers Italia SrL /Seacat AB/ Box 4040 400 40 GÖTEBORGNärfart för 2000
   
   
STENA BARBADOS Reg beteckning SDTG Wisby Tankers AB Skäggs Väskinde 621 72 VISBYFjärrfart för 2000
   
   
BARNEY Reg beteckning SENQRederi AB Nestor Box 23 941 21 PITEÅFjärrfart för 2000
   
   
FOREST Reg beteckning SIUXRederi AB Nestor Box 23 941 21 PITEÅ Fjärrfart för 2000
   
   
SAUD Reg beteckning SKLERederi AB Sandra Karlshamnsv 314 294 93 SÖLVESBORGNärfart för 20001
¹ I fråga om BITUMA, SKDR, UNITED ATLAND, SJTA, och SAUD, SKLE, avser klassificeringen även år 1999