Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:17

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering;¹

beslutade den 30 november 2000.

Riksskatteverket fastställer med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande värden av förmån av fri kost.

En fri måltid om dagen 
     lunch eller middag56 kr
     frukost28 kr
  
Helt fri kost 
(minst tre måltider)140 kr
¹ Beträffande föregående år, se RSFS 1999:19.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering.