Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:19

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering;¹

beslutade den 25 november 1999.

Riksskatteverket fastställer med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) följande värden av förmån av fri kost.

En fri måltid om dagen 
     lunch eller middag52 kr
     frukost26 kr
  
Helt fri kost (minst tre måltider)130 kr
¹Beträffande föregående år, se RSFS 1998:22.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering.