Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:22

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 samt vid 2000 års taxering;¹

beslutade den 26 november 1998.

Riksskatteverket fastställer med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) följande värden av förmån av fri kost.

En fri måltid om dagen 
lunch eller middag52 kr
frukost26 kr
  
Helt fri kost 
(minst tre måltider)130 kr
¹Beträffande föregående år, se RSFS 1997:22.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering.